Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ: WWW.DOBREWNETRZA.EU I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania Pana/i danych osobowych w związku ze świadczeniem usług projektowania wnętrz przez „RPCG Jarosław Rutkowski Spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Łabendzińskiego 4/87 oraz korzystaniem przez Pana/ią z następującej strony internetowej: www.dobrewnetrza.eu 2. Administratorem danych osobowych osób jest RPCG Jarosław Rutkowski Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą i adresem jak w pkt 1 powyżej. 3. Administrator będzie przetwarzał Pana/i dane osobowe, ponieważ jest Pan/Pani zainteresowany/a świadczeniem usług przez Administratora i kontaktuje się Pan/i z Administratorem celem uzyskania oferty, złożenia zapytania lub zawarł/a Pan/Pani umowę z Administratorem lub Administrator świadczy usługi na Pani/Pana rzecz z uwagi na zawarcie przez Pana/ią umowy deweloperskiej z innym podmiotem. Administrator podejmuje bowiem współprace z podmiotami trzecimi celem zaprojektowania wnętrz w nowopowstałych nieruchomościach. 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się na adres e-mail: anna@dobrewnetrza.eu lub pod nr tel. 502500676 lub listowanie na adres wskazany w pk 1 powyżej. 5. Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymał bezpośrednio od Pani/Pana jako podmiot danych lub od dewelopera, z którym ma Pan/i zawartą umowę. 6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych – dane zwykłe ( np. imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, nr NIP). Administrator nie przetwarza danych szczególnych kategorii w związku z korzystaniem z jego usług projektowania wnętrz. 7. Dane będą przetwarzane: • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie: „RODO”; • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rozliczeń); • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ww. stron internetowych administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe (adres IP i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) w celach analitycznych i statystycznych. W tej sytuacji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych polegający na analizowaniu aktywności użytkowników strony internetowej administratora danych osobowych, w tym również badanie zainteresowań użytkowników daną tematyką w celu dopasowania treści najbardziej zbliżonych do preferencji użytkowników; • w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. 8. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa lub z zawartych umów np. na hosting, czy też na obsługę księgową. W związku z zawartą umową na hosting dane są przekazywane do AZ.pl Sp. Z o.o. Natomiast w związku z umową zawartą na obsługę księgową w celu dokonywania rozliczeń oraz spełniania obowiązków podatkowych dane przekazywane są Tax-Spot Anita Morlewska, Bydgoszcz. 9. Dane osobowe będą przechowywane na czas obsługi zapytania kontaktowego, na czas realizacji umowy, do upływu okresu przez który obowiązujące przepisy przewidują obowiązek przechowywania danych osobowych (np. zgodnie z prawem podatkowym 5 lat), do czasu wygaśnięcia roszczeń. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej na czas niezbędny do jego realizacji, ale najdalej do dnia wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych. 10. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem przypadków, o których stanowi art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w sposób zautomatyzowany) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. 12. Podane danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi realizację celu do jakiego miałyby być zebrane, w tym uniemożliwi realizację umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług projektowania wnętrz, czy też wystosowania odpowiedzi na zapytanie przesłane na wskazany na stronie adres e-mail. 13. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidualnych przypadkach, w szczególności Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. II. PLIKI COOKIES 1. Na potrzeby niniejszej polityki cookies, przyjmuję znaczenie poniższych pojęć: 1) witryna – strona o adresie www.dobrewnetrze.eu; 2) użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z witryny; 3) cookies – niewielkie informacje wysyłane przez witrynę, zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). 2. Administrator wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Celem Administratora nie jest identyfikacji użytkowników poprzez cookies. 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu zapewnienia możliwości skorzystania z witryny (niezbędne pliki cookies). W związku z tym Administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Witryna wykorzystuje również statystyczne pliki cookies, które umożliwiają pozyskanie informacji takich jak np. liczba wizyt w witrynie. Pliki pozwalają zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po witrynie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu. 5. Administrator nie korzysta z cookies stron trzecich. 6. Pozostając na stronie godzi się Pan/i się na zapisywanie plików cookies pochodzących ze strony www.dobrewnetrza.eu na Pana/i urządzeniu. 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik witryny może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 8. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach witryny. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w witrynach z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z witryny (adres IP i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), Administrator przetwarza dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na analizowaniu aktywności użytkowników witryny, w tym również badanie zainteresowań użytkowników daną tematyką w celu dopasowania treści najbardziej zbliżonych do preferencji użytkowników).

The Terms and Conditions were last updated on 7 grudzień 2022

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

3.1 Creative Commons

The content on this website is available under a License, unless specified otherwise.

4. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

5. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

6. Refund and Return policy

6.1 Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or email). Our contact details can be found below. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

If you use this option, we will communicate to you an acknowledgement of receipt of such a withdrawal on a durable medium (for example by email) without delay.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

6.2 Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics, and functioning of the goods.

Please note that there are some legal exceptions to the right to withdraw, and some items can therefore not be returned or exchanged.  We will let you know if this applies in your particular case.

7. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

8. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

9. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  • this website or our content will meet your requirements;
  • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

10. Privacy

To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

We have developed a policy to address any privacy concerns you may have. For more information, please see our Privacy Statement and our Cookie Policy.

11. Export restrictions / Legal compliance

Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Poland.

12. Assignment

You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

13. Breaches of these Terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

14. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

15. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

16. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in Polish. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

17. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and RPCG Jaroslaw Rutkowski Spółka Komandytowo Akcyjna in relation to your use of this website.

18. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

19. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Poland. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Poland. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

20. Contact information

This website is owned and operated by RPCG Jaroslaw Rutkowski Spółka Komandytowo Akcyjna.

You may contact us regarding these Terms and Conditions by writing or emailing us at the following address: ue.azrtenwerbod@anna
Łabendzińskiego 4/87

21. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.